Johdanto

Nämä käyttöehdot säätelevät Local Joe-verkkoalustan käyttöä. Käyttämällä palvelua ilmoitat hyväksyväsi nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä palvelua. Yhtiö pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa osia näistä käyttöehdoista milloin tahansa. Muutoksista ilmoitetaan kaikille käyttäjille erikseen sähköisesti. Käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä muutosten julkaisemisen jälkeen tarkoittaa, että Käyttäjä hyväksyy ja hyväksyy muutokset. Niin kauan kuin Käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja, Yhtiö myöntää Käyttäjälle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja käyttää sitä.

Määritelmät

Seuraavilla määritelmillä on tässä sopimuksessa käytettynä seuraava merkitys.

“Yhtiö” - Nordmont oy (Y-Tunnus 2913631-5)

“Palvelu” - Local Joe

“Käyttäjä” - Palvelun käyttäjä, rekisteröitynyt tai rekisteröimätön

“Tilaaja” - Palvelun käyttäjä, rekisteröitynyt, ei yritys-käyttäjä

“Yritys” - Palvelun käyttäjä, rekisteröitynyt, yritys-käyttäjä

“Keikka” - Palveluun julkaistava tarjouspyyntö keikan mukaisesta palvelusta

“Tarjous” - Vastaus keikkaan käyttäjältä, joka tarjoutuu suorittamaan palvelun

“Sisältö” - Mikä tahansa Käyttäjän Palveluun lataama sisältö, esim. Keikka tai muu viesti

Palvelun käyttö

Palvelu tarjoaa online-alustapalvelun työsuoritteiden kilpailuttamiseen. Rekisteröityessään palveluun käyttäjän on annettava rekisteröintilomakkeessa vaaditut oikeat ja täydelliset tiedot ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla. Käyttäjät eivät saa lähettää Palvelussa viestejä, jotka katsotaan loukkaaviksi, seksistisiksi tai rasistisiksi. Käyttäjät voivat käyttää Palvelua vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa joko verkossa tai henkilökohtaisesti. Käyttäjän on ymmärrettävä, että Palvelulla ei ole määräysvaltaa muiden käyttäjien antaman tiedon tai Käyttäjän sisällön laatuun, laillisuuteen, moraaliin, aitouteen tai oikeellisuuteen. Käyttäjien on käytettävä palvelua käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun väärinkäyttö käyttäjän toimesta voi johtaa palvelun käytön keskeyttämiseen.

Tukikelpoisuus

Vaikka Keikka on Tilaajan ja Yrittäjän välinen kauppa, Palvelu pyrkii helpottamaan ainutlaatuista ja ystävällistä kokemusta kaikille Käyttäjille. Jos Keikka ei toteudu Yrittäjästä tai Tilaajasta riippuvista syistä, ei Yhtiö ole tästä vastuussa.

Käyttörajoitukset

Käyttäjällä ei ole oikeutta eikä oikeutta antaa muille lupaa tehdä mitään seuraavista: • käyttää Palvelua ja Palvelun kautta saatavaa sisältöä millä tahansa tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai vahingoittaa Palvelua;
• käyttää mitä tahansa tiedonlouhinta-, robotti-, kaavinta- tai vastaavaa tiedonkeruu- tai poimintamenetelmää;
• rekisteröityä tilille jonkun muun tai minkä tahansa ryhmän tai yhteisön puolesta;
• käyttää, myydä, vuokrata, siirtää, lisensoida tai muulla tavoin tarjota kenellekään Palvelua (Local Joe:ta)
• häiritä muiden käyttäjien Palvelun käyttöä;
• kiertää tai yrittää kiertää Palvelujen käytönvalvonta- tai kopioinnin estotoimintoja;
• suunnitella tai purkaa Palvelu tai kääntyä sen lähdekoodin puoleen, paitsi lain sallimissa rajoissa;
• käyttää Palvelua luvattoman roskapostin, ketjukirjeiden, kilpailujen, pyramidimallien tai muunlaisen pyyntöjen tai joukkoviestien lähettämiseen;
• käyttää Palvelua sovellettavan lain vastaisesti;
• käyttää tai kopioida Palvelua tai sen osaa tavalla, joka loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, liikesalaisuuksia tai yksityisyyden suojaa;
• käyttää Palvelua kaiken materiaalin lähettämiseen, joka sisältää mainosohjelmia, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia, matoja tai mitä tahansa muuta tietokoneohjelmaa, joka on suunniteltu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan tietokoneohjelmistojen tai -laitteiden toimintaa.

Yhtiön ja Yrittäjän välinen suhde

Yhtiön ja Yrittäjän välillä ei ole työsuhdetta. Tätä sopimusta ei tule tulkita luomaan mitään työsuhteita Yhtiön ja Yrittäjien välillä.

Tietojenkäsittely

Yhtiö toimii rekisterinpitäjänä suhteessa kaikkiin henkilötietoihin, joita Palvelu saattaa kerätä ja käsitellä liittyen Käyttäjän keikkoihin ja Palvelun käyttöön, kuten yhteystiedot ja käyttäjän ja käyttäjien tunnistetiedot. Yhtiö käsittelee tällaisia henkilötietoja ajoittain voimassa olevan tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Palvelun tietosuojakäytäntö on saatavilla tässä: Tietosuojaseloste

Käyttäjän luoma sisältö

Käyttäjä voi lähettää ja ladata sisältöä Palveluun. Käyttäjä sitoutuu, että minkä tahansa Palveluun lähettämäsi käyttäjäsisällön osalta sinulla on oikeus lähettää tällaista käyttäjäsisältöä, eikä tällainen käyttäjäsisältö ole vastoin tätä sopimusta, sovellettavaa lakia tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet). Käyttäjä ei saa ladata laittomia, loukkaavia, uhkaavia, herjaavia, kunnianloukkaavia tai muuten sopimattomia tietoja Palveluun. Yhtiöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata Palvelun sisältöä varmistaakseen tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen. Jos Yhtiö uskoo, että mikä tahansa käyttäjäsisältö rikkoo tätä sopimusta, immateriaalioikeuksia tai mitä tahansa sovellettavaa lakia, Yhtiöllä on oikeus poistaa tällaiset tiedot. Olet yksin vastuussa kaikesta lähettämästäsi käyttäjäsisällöstä. Yhtiö ei ole vastuussa käyttäjäsisällöstä eikä tue mitään käyttäjäsisällön sisältämää mielipidettä. Tässä nimenomaisesti myönnettyjen oikeuksien lisäksi pidät kaikkien käyttäjien sisällön omistajuuden, mukaan lukien immateriaalioikeudet.

Rajoitetut valtuudet

Yhtiö pyrkii kohtuullisesti pitämään Palvelun toiminnassa. Tietyt tekniset vaikeudet tai huoltotoimenpiteet voivat kuitenkin ajoittain aiheuttaa väliaikaisia keskeytyksiä. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Yhtiö pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tai lopettaa väliaikaisesti Palvelun toiminnot ja ominaisuudet ilmoittamatta siitä etukäteen tai ilman erillistä ilmoitusta. Palvelua tarjotaan sellaisenaan ilman nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai minkäänlaista ehtoa. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana.

Voimassaolo ja irtisanominen

Tämä sopimus tulee voimaan heti sen jälkeen, kun käyttäjä on viimeistellyt rekisteröinnin Palveluun ja hyväksynyt tämän sopimuksen osana rekisteröintimenettelyä. Tätä sopimusta sovelletaan siihen asti, kunnes joko käyttäjä tai Yhtiö irtisanoo sen. Voit irtisanoa sopimuksen milloin tahansa. Yhtiö voi irtisanoa sopimuksen tai keskeyttää pääsyn Palveluun milloin tahansa, myös silloin, kun kyseessä on Palvelun tosiasiallinen tai epäilty luvaton käyttö tai Sopimuksen rikkominen. Jos sinä tai Yhtiö irtisanoitte sopimuksen tai jos Yhtiö keskeyttää pääsyn palveluun, hyväksyt, että Yhtiöllä ei ole mitään vastuuta sinua kohtaan.

Poikkeus

Jos jokin oikeudellinen tai muu toimivaltainen viranomainen julistaa minkä tahansa tämän sopimuksen määräyksen mitättömäksi, laittomaksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tämän sopimuksen muut määräykset pysyvät kokonaisuudessaan voimassa.

Muutokset palveluntarjoalla

Yhtiöllä on oikeus siirtää kaikki tässä mainitut oikeudet tai velvollisuudet kokonaan tai osittain tytäryhtiölle tai seuraajalle tai sen liiketoiminnan omaisuuden ostajalle tai hankkijalle ilman käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa mitään oikeuksiaan tai velvoitteitaan kokonaan tai osittain.

Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia määräyksiä. Kaikista tästä sopimuksesta johtuvista tai siihen liittyvistä riidoista, kiistoista tai vaatimuksista tai niiden rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätevyydestä on päätettävä Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena. Kuluttajilla on oikeus nostaa kanne kotipaikan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Riitatapauksissa kuluttajat voivat myös turvautua kuluttajavalituslautakuntaan (kuluttajariita.fi) tai Euroopan komission tarjoamaan online- riitojenratkaisupalveluun (ec.europa.eu/odr).